Корозия

   Корозията е реакция между материала и неговата среда, която води до влошаване механичните свойства на стоманата. Корозията води до промени в състава и структурата и. Ежегодно, разходите направени в икономиката за борба с корозията, независимо дали в атмосферата, почвата, водата, са около 3,1% от брутния вътрешен продукт.
 
     Оценките показват, че 25-30% от корозията може да бъде премахната, ако се прилага правилно методите за защита от корозия, като поцинковане например. Корозията е естествена и неизбежна, но тя може да бъде сведена до минимум и забавена, благодарение на поцинковането.

Поцинковане

   

   Приложението на  поцинкованата стомана е всеобхватно, и намира приложение навсякъде, където добрата корозионна защита и дълъг живот са от съществено значение. Това е най-ефикасния, познат до сега метод за защита на метали (стомана) от корозия. Цинковото покритие не допуска атмосферните условия да влияят на метала, като по този начин напълно се запазва целостта на изработеното изделие. 

   Поцинковането на стомана е прилаган метод на антикорозионна защита, повече от 100 години в безброй проекти в целия свят. Това е основен антикорозионен метод за защита на стоманени и чугунени изделия. До момента то е най-ефективния и екологично приемлив начин за защита на стомана от техническа и икономическа гледна точка.